Turné

Ћбdnэ takovэ okamћik nikdy nenastal. Moje kariйra, chceљ-li tomu tak шнkat, se vyvнjela velmi pozvolna, krok za krokem. Nikdy jsem se nepovaћoval za souибst show- businessu. Jedinй, co mм vћdycky zajнmalo, byla hudba. Kdyћ uvaћuji o tom, co budu dмlat, nikdy nepшemэљlнm v termнnech "ъspмch", "prodej" nebo "hitparбda, pokaћdй uvaћuji o typu hudby, charakteru pнsnм, zpщsobu kytarovй hry. Nikdy proto nemluvнm o tom, jak jsem slavnэ nebo jak jsem ъspмљnэ ...

cd

Kdyћ jsem zaинnal, vмdмl jsem, ћe chci psбt hudbu a pнsnм. Vљechno dalљн je jenom nбsledek. Jinэmi slovy, dalљн dщvod k tomu, abych mohl komponovat. Mб to ale jeden problйm, vlastnм dva. Jsou tu rбdia a gramofonovй firmy. Kontrolujн to, co se v muzice dмje. Nмkterй vмci иlovмk prostм musн dмlat, aniћ by nмjak moc chtмl. Ale je to na druhou stranu a do znaиnй mнry pochopitelnй, protoћe rбdia a vydavatelstvн se logicky zajнmajн jenom o to, co se bude poslouchat a prodбvat.

singing guitar

Je to druh hudby, kterб patшн k urиitй dobм. Tu dobu i jejн muziku mбm rбd. V Anglii dost dobшe nevмdмli, jak majн takovou hudbu ode mne pшijmout. Angliиani majн vщиi hudbм zvlбљtnн vztah, moћnб jsou to pшedsudky. Kdyћ pшijdeљ dnes s nминm takovэm, nмco se jim na tom nezdб. Jako by ћili pod diktбtem nмjakй "politickй doktrнny", kterб by ti naшizovala, co bys mмl a co naopak nemмl dмlat. A kdyћ se vydбљ nмkam jinam, je to divnй, snad i podezшelй. Pro mne pшedstavuje pнseт Girl In A Sports Car svэm zpщsobem olejomalbu - vzal jsem љtмtec a barvy a maloval na plбtno. A myslнm, ћe jsem maloval docela sluљnм. Toиil jsem se љestatшicetiиlennэm jazzovэm orchestrem, vљechno najednou, jako v йшe starэch mistrщ.

Kontakt